Skip to main content

Domā zaļi

Eļļu un smērvielu tirgotājiem, tāpat kā to gala patērētājiem aktīvi jāpiedalās pie efektīvas šo atkritumu šķirošanas, savākšanas un utilizēšanas.

Kaitējums dabai, videi un cilvēku veselībai rodas tad, kad eļļas un smērvielas tiek likvidētas neatbilstoši (piemēram, izlejot eļļu gruntī tiek piesārņoti gruntsūdeņi, vai, ja eļļa tiek likvidēta sadzīves atkritumu konteineros). Lietotas eļļas izliešanas vietā un uz netāli augošajiem augiem veidojas gaismas necaurlaidīga plēvīte, kura kaitē visam dzīvajam un dabīgajam. Eļļa iesūcas arvien dziļāk gruntī un nonāk gruntsūdeņos, kurus pēc tam patērē cilvēki ka arī visas citas dzīvās radības. Eļļu atkritumos esošie smagie metāli var bojāt nervu sistēmu, nieres un pat izraisīt vēža saslimstības.

Eļļas un smērvielas jāsavāc ievērojot vides aizsardzības prasības, kā arī jāpārstrādā un jāutilizē tā, lai tās būtu gatavas otrreizējai lietošanai. Iedzīvotāji un uzņēmumi uzkrājušos lietoto eļļu var nodot sertificētam bīstamo atkritumu utilizēšanas uzņēmumam. Visbiežāk eļļu atkritumi tiek pieņemti bez maksas. Aicinām visus valsts iedzīvotājus un uzņēmumus, kas savā darbībā izmanto naftas produktus, eļļas un smērvielas, aktīvi piedalīties ekoloģiskas un tīras vides radīšanā. Šķirosim atkritumus kopā un likvidēsim tos atbilstoši! Nepiesārņosim dabu!

Ja Jums ir jautājumi par atbilstošu izlietotās eļļas un smērvielu nodošanu utilizēšanai, vērsieties pie mums un mēs Jums bez maksas sniegsim atbilstošu informāciju.

Piedāvājam iegādāties Vegatol bioloģiski noārdošās eļļas un smērvielas. Ražotāja mājas lapā atradīsiet vairāk informācijas par Vegatol produktiem.

Lai saņemtu Bio eļļas vai smērvielu piedāvājumu,
sazinies ar mūsu speciālistu reinis@oil-invest.lv vai tel. (+371) 22 097255